Kom 21 januari ook naar de eerste leercirkel motie Kwint/Özdil van 2019

OCW en Ingrado organiseren in 2019 vier leercirkels waarmee we gedurende de twee jaar dat de pilot motie Kwint/Özdil loopt momenten creëren waarop we samen leren en ervaringen uitwisselen over de begeleiding van de doelgroep van de motie.

De leercirkels gaan gelijk op met de pilots die zijn gestart naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamerleden Kwint en Özdil. Daarin verzoekt de Tweede Kamer de regering om samen met enkele gemeenten en mbo-scholen een proef vorm te geven om studenten na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt.

Waar gaat de leercirkel van 21 januari over?
Op 22 november 2018 vond een eerste inspiratiebijeenkomst plaats, waarin voor 2019 vier voorlopige thema’s zijn benoemd:

  • Samenwerken aan een succesvolle match
  • Delen en leren van goede voorbeelden
  • Werken aan ons instrumentarium
  • Kijken naar je eigen rol

Op 21 januari zoomen we in op het thema: samen werken aan een succesvolle match tussen (job/leer)coach en jongere. Is het nodig dat één persoon de regie houdt op de jongere en continu mee blijft lopen in de begeleiding op school en na uitstroom naar werk? Één coach, of juist niet? Hoe organiseer je een goede samenwerking om tot een succesvolle match te komen? Wat is daarvoor van wie nodig? 

De deelnemers aan de leercirkel onderzoeken met elkaar welke succesfactoren toepasbaar zijn in andere samenwerkingsrelaties om tot succesvolle matches te komen. We willen jullie in deze leercirkel inspireren concrete handvatten te vinden om tot een juiste match te komen en daar goede samenwerkingsafspraken tussen de betrokken organisaties aan te koppelen.

Hoe organiseren we dat? 
De leercirkel van 21 januari start met een plenair deel waarna we uiteen gaan in verschillende workshops. Deze workshops willen we, om verschil te kunnen maken, niet groter laten zijn dan 15 mensen. Op basis van het aantal aanmeldingen besluiten we hoeveel workshops we organiseren. Het helpt ons dus om goed zicht te hebben over wie er wel/niet komt.  

Aanmelden kan tot maandag 14 januari!
Aanmelden voor deze leercirkel kan bij info@ingrado.nl. Zoals aangegeven is je aanmelding belangrijk voor ons om een passend programma te kunnen maken. We zien je graag op 21 januari in Utrecht!

Wil je collega's attenderen op deze bijeenkomst? In de bijlage hieronder vind je de uitnodiging met alle relevante informatie.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads