Herinnering: vul de enquête formatierichtlijn leerplicht en RMC in!

Twee weken geleden ontving je van ons de enquête voor de formatierichtlijn leerplicht en RMC. We ontvingen veel reacties maar er zijn nog niet veel enquêtes ingevuld. Doe dat zo snel mogelijk want jouw input is belangrijk voor een nieuwe formatierichtlijn.

Met behulp van de resultaten van deze enquête en een heleboel kwantitatieve gegevens wordt een nieuwe formatierichtlijn voor leerplicht en RMC ontwikkeld.

Het streven is om in deze nieuwe formatierichtlijn meer rekening te houden met de verschillende manieren waarop leerplicht- en RMC-taken georganiseerd zijn. Daarnaast proberen we de richtlijn op een zo laag mogelijk niveau toepasbaar te laten zijn dat wil zeggen op het niveau van sub-regio’s of misschien zelfs gemeenten in plaats van op RMC-regioniveau.

Of dat streven behaald wordt is mede afhankelijk van het aantal ingevulde enquêtes. Als je geen inloggegevens hebt ontvangen is misschien een van je collega´s aangeschreven. Je kunt via een berichtje aan info@vsvkompas.nl inloggegevens voor de digitale enquête aanvragen.

Mede namens je collega’s uit de rest van het land alvast dank voor je medewerking!


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.