Gegevenslevering RMC voor regionale samenwerking vsv en kwetsbare jongeren

Op 1 januari 2019 treedt de Wet regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie in werking. Met deze wet wordt de doelgroep van de RMC uitgebreid.

Om de doelgroep goed te kunnen bedienen heeft RMC extra informatie nodig. Het gaat om informatie over de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeidsmarkt voor het vso (16-23 jaar), naast het uitstroomprofiel vervolgonderwijs dat het RMC reeds ontving. Daarnaast gaat het om informatie over werk en inkomen (SUWI-gegevens) voor de 16-23 jarigen uit pro en vso. Hierdoor zal voor de volledige RMC-doelgroep informatie beschikbaar zijn over of iemand werk heeft of niet.

Bovengenoemde wet maakt het mogelijk dat deze extra informatie aan de RMC geleverd mogen worden. De daadwerkelijke gegevenslevering wordt via de Wet Register Onderwijsdeelnemers (WRO) geregeld. De WRO treedt echter pas in 2020 in werking. Daarom is het ministerie van OCW bezig met een tussenconstructie voor de periode 2019-2020, zodat de RMC in 2019 toch over deze gegevens kan beschikken. Aan het eind van dit jaar verwacht het ministerie van OCW hier nader over te kunnen communiceren.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.