De route naar Vakmanschap

Ingrado gaat in 2019 concrete stappen zetten in de route naar vakmanschap. We doen dit aan de hand van het Programma Vakmanschap, waarin een breed aanbod van trainingen en opleidingen zal worden aangeboden aan onze leden.

Doel van het programma is om gericht bij de dragen aan de professionele ontwikkeling van onze leden in het veld van leerplicht en RMC. Ook willen we het kwaliteitsregister herijken en onderdeel uit laten maken van dit programma Vakmanschap. 

We ontwikkelen het programma samen met onze leden. Eind vorig jaar organiseerden we twee ontwerpworkshops, waarin de deelnemers hun wensen en behoeften op het gebied van opleiden en ontwikkelen hebben aangegeven.

Foto van de ontwerpworkshops

Dit leverde waardevolle input op voor de richting waarop professionalisering van leerplicht en RMC vorm moet gaan krijgen. Denk daarbij aan thema’s zoals positionering, samenwerken in de keten, vakkennis vergroten en methodisch werken.

Ingrado verwerkt momenteel al deze ideeën in een plan van aanpak. De komende maanden gaan we deze ideeën verder toetsen, onder andere bij de RMC-coördinatoren, managers en bij de deelnemers aan de ontwerpworkshops. Ook werken we aan een persoonlijke competentiescan als basis voor deelname aan het programma.

In april zullen we het programma Vakmanschap aankondigen tijdens de algemene ledenvergadering. In de AV van september zal het daadwerkelijke startschot van het programma worden gegeven. 

Heb jij nog ideeën of suggesties voor professionalisering met het programma Vakmanschap: mail ons gerust.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.