De MAS is geactualiseerd. Wat is er veranderd?

Ingrado heeft samen met de landelijke werkgroep, de klankbordgroep en Regioplan de MAS geactualiseerd. In de nieuwe versie is o.a. rekening gehouden met de AVG. De nieuwe MAS staat donderdag op deze website.

Wat is er veranderd?

De MAS is onder andere op de volgende punten aangepast:

  • Er is rekening gehouden met de AVG
  • De Methodiek M@ZL is opgenomen als erkende interventie bij ziekteverzuim
  • De indicaties voor de route dwang in civiel kader zijn verzwaard
  • De beschrijving van de uitvoering van de routes is aangescherpt
  • Het format (HALT) proces-verbaal is aangepast
  • De beschrijving vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging is aangescherpt
  • Het signaleringsinstrument schoolverzuim is aangescherpt
  • Er wordt verwezen in de MAS naar de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Er wordt nadrukkelijk verwezen naar de bijlagen. Hier is belangrijke informatie te vinden
  • De werkinstructie Melding Sociale Verzekeringsbank is opgenomen in de bijlagen

Verschillen per regio
Opnieuw is duidelijk geworden dat de uitwerking van de MAS tussen regio’s kan verschillen. Er wordt in de MAS uitgegaan van een lokale overlegstructuur. Deze lokale overlegstructuur is afhankelijk van lokale afspraken.

Het is dan ook van groot belang om op lokaal niveau afspraken te maken over hoe te werken met de MAS. Voor de implementatie is deze handreiking beschikbaar.

Vanaf 20 september beschikbaar
Je kunt de nieuwe MAS vanaf donderdag 20 september downloaden in het dossier MAS. Hier is ook een Word bestand te vinden van de meest actuele PV formats en een Excel bestand van het actuele signaleringsinstrument.

In de landelijke werkgroep hebben de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, HALT en Ingrado zitting. De klankbordgroep bestaat uit leden van Ingrado; leerplichtambtenaren, managers en beleidsmedewerkers.

De MAS wordt jaarlijks geactualiseerd. Heb je interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep of vragen, aanvullingen, opmerkingen? Neem dan contact op met Selma Hulst.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.