Home » Over Ingrado » Links ketenpartners

Links ketenpartners

Een leerplichtambtenaar werkt in de uitvoering van zijn werk samen met verschillende ketenpartners. We onderscheiden hier partners in het onderwijs, de zorg, justitionele partners en partijen op de arbeidsmarkt. Door overleg en samenwerking, soms vastgelegd in de vorm van convenanten, worden betere resultaten in de aanpak van voortijdig schoolverlaten bereikt. Het volgende overzicht van ketenpartners is niet compleet. Tips voor aanvullingen kunnen gemaild worden naar info@ingrado.nl

Onderwijs

Zorg

Justitie

Werk