Home » Over Ingrado

Over Ingrado

Wat doet Ingrado? Recht op onderwijs. Daar staat Ingrado voor. Als landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC brengt Ingrado advies uit, draagt bij aan de professionalisering van haar leden en is dé gesprekspartner voor de landelijke overheid, gemeenten, regio’s en overige ketenpartners op het gebied van leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).


Intensief contact met ministerie van OCW
Vooral met het ministerie van OCW onderhoudt Ingrado intensief contact over ontwikkelingen en trends voortkomend uit  in de Leerplichtwet. Bijvoorbeeld over de onderwerpen thuiszitters, schooluitval, verzuim , thuisonderwijs en vrijstellingen.

Adviesfunctie
Ingrado brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan ministeries en politieke partijen. De input voor deze adviezen komt van de leden. Zo heeft Ingrado het manifest naar de formateur gestuurd en een reactie gestuurd op het ontwerp passend onderwijs

Actief in de regio
Ingrado weet wat er speelt. Zowel in het land als in de regio. De rayons zijn daarbij van groot belang. Rayoncontactpersonen dragen zorg voor de verbinding tussen landelijk en lokaal en andersom. Jaarlijks worden in de regio’s één of twee bijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s.

Communicatie met leden, ketenpartners en relaties
Zo’n negentig procent van alle gemeenten en regio’s in Nederland is lid van Ingrado. Door het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie slaat Ingrado een brug tussen beleidsmakers, uitvoerders, ketenpartners en andere belanghebbenden. Met het Ingrado magazine, Ingrado e-nieuws en de regiobijeenkomsten houdt Ingrado hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Opleidingen
Ingrado draagt ook bij aan de professionalisering van haar leden. Bijvoorbeeld met diverse vakgerichte opleidingen.