Home » Ledenservice » Juridische service

Juridische service

Voor vragen van juridische aard maken wij gebruik van een deskundige jurist, die gespecialiseerd is op het terrein van onderwijsrecht, leerplicht enz. Het secretariaat van Ingrado informeert u graag over de voorwaarden.

Belangrijke uitspraken in het kader van toezicht op de naleving van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder b Lpw.

Downloads