Algemene Vergadering, Werkconferentie & managersoverleg

Twee keer per jaar organiseert Ingrado een algemene (leden)vergadering met aansluitend een werkconferentie.

Tijdens de werkconferentie staan workshops centraal over actuele onderwerpen. Ingrado nodigt hiervoor vakspecialisten, beleidsmakers en inspirerende denkers uit.

In 2017 streeft Ingrado ernaar ontmoetingsmomenten te combineren. Daarom vindt op deze dag ook een inspiratiesessie plaats voor managers Leerplicht en RMC. De bijeenkomst is bedoeld om elkaar te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van het recht op onderwijs.

Datum donderdag 28 september 2017
Tijd 09:30 - 16:30 uur
Locatie Regardz Eenhoorn, Amersfoort
URL http://www.eenhoornamersfoort.nl/contact/