Home » Ledenservice

Ledenservice

Als brancheorganisatie brengen we regelmatig advies uit. Gevraagd en ongevraagd. Als reactie op rapporten en beleidsnota’s of op eigen initiatief. Dit gebeurt onder meer in de vorm van brieven naar de Tweede Kamer. Welke standpunten en adviezen brachten we uit?

Advies aan haar leden
Regelmatig krijgen we vragen van leden. Deze beantwoorden we zo snel en zo goed mogelijk. Wij maken hierbij gebruik van de deskundigheid van professionals in ons netwerk.

Voor vragen van juridische aard maken wij gebruik van een deskundige jurist, die gespecialiseerd is op het terrein van onderwijsrecht, leerplicht enz. Voor leden geldt een gereduceerd tarief.
Hoe stelt u een vraag aan de jurist?

De laatste tien adviezen die we als antwoord op een vraag hebben gegeven, vindt u bij vragen en antwoorden (Q&A). Oudere adviezen kunt u binnenkort zoeken op de Q&A pagina met behulp van de zoekfunctie. Welke vragen leven onder de leden?

Heeft u een vraag?
Kijk eerst of die al voorkomt in het overzicht van recente vragen voordat u contact met ons opneemt. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u via het contactformulier op de Q&A pagina een vraag stellen.

Forum
Op het forum nemen we standpunten in over een aantal actuele topics. Leden kunnen vervolgens reageren op de stelling en op elkaar. Waarover wordt gediscussieerd?

Onderzoek
Onderzoek is in veel gevallen de basis voor een standpunt. Zo hebben we, om de problematiek goed helder te krijgen, in de afgelopen jaren drie thuiszittersonderzoeken laten uitvoeren. Bij welke onderzoeken is Ingrado betrokken?