Verzuim 18+

Hoe voorkom je dat jongeren voortijdig schoolverlater worden en zonder diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen? Door contact te zoeken met de studenten en als MBO en gemeente samen te werken volgens heldere afspraken over melden en opvolgen van verzuim. Dat zijn de uitgangspunten van Verzuim 18+; we missen je, een project, onder leiding van Elly Pastoor, dat Ingrado het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van OCW uitvoerde met een groot aantal partijen dat betrokken is bij verzuim van 18-plussers in het MBO.

In dit dossier vindt u alle opbrengsten van het project. Werkafspraken verzuimagenda, ervaringen met trainingen, de Visie Preventie Verzuim 18+ en de integrale aanbevelingen vanuit het project zijn te vinden onder vier onderwerpen die corresponderen met de pijlers van het project: mbo-instellingsgerichte aanpak, visie verzuim 18+, instrumentarium en deskundigheidsbervordering.
 

Uitgelicht

Hotspotviewer

De Hotspotviewer is een openbare Interactieve internetapplicatie waarmee…

Competentieprofielen

Gedurende het project Verzuim 18+ zijn competenties geïnventariseerd als basis…

Intervisie

Doel van deze Intervisietraining is RMC functionarissen in staat stellen…

Infographic leerplicht/RMC-machine

De infographic leerplicht/RMC-machine is samengesteld om optimaal gebruik…

Agenda