Handhaven

Handhaven van de Leerplichtwet en ingrijpen wanneer het recht op onderwijs in het geding komt, heeft een tweeledig doel. Ten eerste (zo vroeg mogelijk) voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of verzuimen. Ten tweede zorgen dat jongeren een startkwalificatie behalen.

Op handhavingsgebied bestaan diverse instrumenten. Hieronder vindt u enkele praktijkvoorbeelden:

Handhaving richting onderwijsinstellingen
•    Periodieke controle verzuimregistratie
•    Handboek / verzuimprotocollen

Handhaving richting ouders/jongeren
• Halt taakstraf opleggen
• Maatregel SVb
• Straatacties

Periodieke controle verzuimregistratie
Gemeenten mogen het onderwijsnummer gebruiken voor de naleving van wetgeving voor de Leerplicht, Voortijdig schoolverlaten en de Wet inburgering. Lees meer >

Protocollen en handboeken
Protocollen worden ingezet om standaardafhandeling te realiseren binnen organisaties of tussen organisaties. Op de volgende pagina staan enkele voorbeelden. Lees meer >

Halt taakstraf opleggen
Halt is een lik op stuk afdoening voor ongeoorloofd verzuim. Het is een instrument om vroegtijdig, snel en consequent te reageren op schoolverzuim. Lees meer >

Maatregel SVb (opschorten kinderbijslag)
Een zorgvuldige overweging en motivering en een juiste administratieve afhandeling is bij deze maatregel van belang.  De werkinstructie helpt u hierbij. Lees meer >

Straatacties
Bij straatacties spreken leerplichtambtenaren jongeren aan die onder schooltijd op straat zijn. Zij controleren of de jongeren spijbelen. Lees meer >

Leden Login

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

Wachtwoord vergeten?

Klik hier om aan te melden!

Advertenties
Ingrado Nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.

E-mail uw tip of suggestie

Heeft u een tip of suggestie mail deze naar:

info@ingrado.nl