Leerplicht

Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de…

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Landelijk overleg rayoncontactpersonen

Vier keer per jaar organiseert Ingrado een bijeenkomst voor de rayoncontactpersonen. Aan...

Managersoverleg

Drie keer per jaar organiseert Ingrado een bijeenkomst met de managers van gemeentelijke...

Uitgelichte Onderwerpen

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Maar hoeveel thuiszittende kinderen en jongeren zijn…

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.


In deze editie van het Ingrado Magazine

BOCS houdt alle leerlingen binnenboord


"Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook een kind dat op de eigen school niet te handhaven is. De begeleiders van het traject Begeleiding, Ondersteuning, Coaching en School BOCS gaan met een open blik aan de slag met alle kinderen die worden aangemeld."

Naar artikel


Mededelingen

Reminder: audit verplichting SUWI

Het ministerie van SZW en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stellen strengere eisen aan de verantwoording over het gebruik van Suwinet. UWV zal daarom vanaf 2017 aan RMC-regio's een zogenaamd assurance-rapport vragen....

Terugblik ingrado AV &...

Donderdag 22 september kwamen 200 leden bijeen in de Jaarbeurs in Utrecht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, een Omdenkclinic en verdiepende workshops.

KWALITEITSREGISTER