Leerplicht

Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de…

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Rayonbijeenkomst Rayon Noord-West

Elk rayon organiseert een keer per jaar samen met Ingrado een bijeenkomst. Aan de orde...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet…

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.


In deze editie van het Ingrado Magazine

“Durf te vertrouwen op wat je waarneemt”


"De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds juli 2013 van kracht. Drie jaar later blijkt de meldcode nog niet het beoogde effect te hebben. Reden voor staatssecretaris Van Rijn om Jan-Dirk Sprokkereef de opdracht te geven een advies uit te brengen over aanscherping van de meldcode..."

Naar artikel


Mededelingen

Aankondiging onderzoek: hoe staat...

Ingrado laat onderzoeksbureau Regioplan binnenkort onderzoeken hoe de professionalisering van leerplichtambtenaren en RMC-consulenten verloopt. U kunt meewerken door de vragenlijst in te vullen.

Voorlichting verzuimregister...

Vanaf 1 januari 2017 gaan de eerste scholen in het primair onderwijs verzuim van een leerling digitaal melden via het Verzuimregister van DUO. Met deze aansluiting treedt de sector PO in de voetsporen van het VO en MBO.

KWALITEITSREGISTER