Ingrado zoekt leden RvT

Voor de op te richten Raad van Toezicht komt Ingrado graag in contact met een aantal gedreven leden RvT.

Zien we u bij een van onze volgende ontmoetingen?

Dag van de Leerplicht en tweede...

16 maart 2017 is het weer Dag van de Leerplicht. Door het hele land vestigen...

Rayondag Zuid-West (Breda)

De Rayoncontactpersonen van rayon Zuid West nodigen je uit om deel te nemen aan de...

Uitgelichte Onderwerpen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim. Ingrado zet ze op een rij voor onderwijs- en leerplichtprofessionals.

Handig: Schoolverzuim en de Leerplichtwet

Een groot deel van de jongeren bereidt zich via het onderwijs succesvol voor op zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Uitdrukking…

Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Vul hieronder uw naam en email adres in.


In deze editie van het Ingrado Magazine

“Durf te vertrouwen op wat je waarneemt”


"De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds juli 2013 van kracht. Drie jaar later blijkt de meldcode nog niet het beoogde effect te hebben. Reden voor staatssecretaris Van Rijn om Jan-Dirk Sprokkereef de opdracht te geven een advies uit te brengen over aanscherping van de meldcode..."

Naar artikel


Mededelingen

Ingrado zoekt leden voor de Raad van Toezicht

Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede...

16 maart 2017: Tweede bootcamp thuiszitters

Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de beweging van de Lansbrekers van start met de eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel!’. Een jaar later en ruim 500 Lansbrekers rijker, vindt op 16 maart 2017 de tweede...

KWALITEITSREGISTER