Interviews

16 Jun

Wie brengt beweging in complexe thuiszitterscasus?

Hoe langer een kind thuis zit, hoe lastiger het is om de situatie weer in beweging te krijgen. Soms is het zo complex dat een onderwijsconsulent in beeld komt of een intensieve vorm van therapie. In... Lees meer

16 Jun

Wat als ziek niet gewoon ziek is?

Een val met de fiets - een week thuis, buikpijn - een paar dagen niet op school. Leerlingen met lichamelijke klachten die leiden tot langer of frequenter schoolverzuim dan medisch gezien nodig lijkt.... Lees meer

16 Jun

Van Praktijkonderwijs naar baan

Door intensieve samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en UWV komen kwetsbare jongeren in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant terecht op een passende plek op de arbeidsmarkt. Allemaal! Hoe dat... Lees meer

13 Jun

Altijd op zoek naar het verhaal

‘Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe criminele bendes grip hebben op scholen in Nederland’, luidt de titel van een artikel in de Volkskrant van zaterdag 3 juni jl. Je kunt het... Lees meer

16 May

Wat een sprongen!

Wat een sprongen hebben we gemaakt! Vorige maand ben ik door de Algemene Vergadering benoemd tot directeur-bestuurder. Daar ging een zeer bevlogen bijeenkomst aan vooraf waarin de leden blijk gaven... Lees meer