Mededelingen

08 Jan

Ontdek de inspirerende verhalen van jongeren en hun coaches op REA Colleges en EEGA Plus

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit motto is zeker van toepassing op de jongeren die onderwijs volgen via REA Colleges en EEGA Plus. De portretten die van hen zijn gemaakt laten zien wat een... Lees meer

08 Jan

Hoe het ooit begonnen is. Oud-voorzitter schrijft boek over geschiedenis LVLA

Toen oud-voorzitter Ton van der Hulst op 3 november 2010 aftrad als bestuurslid van Ingrado overhandigde Carry Roozemond hem een vulpen en een aantekenboek met daarbij het verzoek zijn memoires te... Lees meer

08 Jan

Kom 21 januari ook naar de eerste leercirkel motie Kwint/Özdil van 2019

OCW en Ingrado organiseren in 2019 vier leercirkels waarmee we gedurende de twee jaar dat de pilot motie Kwint/Özdil loopt momenten creëren waarop we samen leren en ervaringen uitwisselen over de... Lees meer

07 Jan

Kom naar de werksessie maatwerk voor jongeren van 16-27

Welk maatwerk werkt voor jongeren tussen 16 – 27 jaar, die op zoek zijn naar werk, een opleiding of andere dagbesteding? Lees meer

17 Dec

(H)erken jonge mantelzorgers met deze informatiesheet

Met informatie­ en good practices wil Ingrado eraan bijdragen dat medewerkers leerplicht en RMC deze jongeren herkennen en indien nodig tijdig passende hulp kunnen (helpen) organiseren. Lees meer